Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЯ НА ЕС В АФГАНИСТАН ЗА ПЕРИОДА 2014 — 2016 г.
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - ELEMENTS FOR AN EU STRATEGY IN AFGHANISTAN 2014-16
Дата на документа: 30/04/2014
№ на документ: JOIN(2014) 17
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове