Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно приложимостта на мрежа от по-малки агенции за кредитен рейтинг - {SWD(2014) 146 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the feasibility of a network of smaller credit rating agencies - {SWD(2014) 146 final}
Дата на документа: 05/05/2014
№ на документ: COM(2014) 248
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове