Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2014 - STATEMENT OF REVENUE BY SECTION - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 15/04/2014
№ на документ: COM(2014) 234
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове