Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втора междинна оценка на съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи „ЧИСТО НЕБЕ“, „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“ и ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Second Interim Evaluation of the CLEAN SKY, FUEL CELLS AND HYDROGEN and INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE Joint Technology Initiatives Joint Undertakings
Дата на документа: 08/05/2014
№ на документ: COM(2014) 252
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове