Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване - {SWD(2014) 102 final}{SWD(2014) 103 final}{SWD(2014) 104 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision - {SWD(2014) 102 final}{SWD(2014) 103 final}{SWD(2014) 104 final}
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: COM(2014) 167
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове