Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дългосрочното финансиране на европейската икономика - {SWD(2014) 105 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Long-Term Financing of the European Economy - {SWD(2014) 105 final}
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: COM(2014) 168
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове