Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ към Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
Дата на документа: 24/03/2014
№ на документ: JOIN(2014) 14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове