Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending the period of application of Council Decision 2004/162/EC concerning the dock dues in the French overseas departments
Дата на документа: 20/03/2014
№ на документ: COM(2014) 181
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове