Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: SWD(2014) 94
Заглавие на английски:
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 94
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове