Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: SWD(2014) 72
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the European Neighbourhood Policy in Georgia Progress in 2013 and recommendations for action Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013 - {JOIN(2014) 12 final}{SWD(2014) 69 final}{SWD(2014) 70 final}{SWD(2014) 71 final}{SWD(2014) 73 final}{SWD(2014) 74 final}{SWD(2014) 92 final}{SWD(2014) 93 final}{SWD(2014) 94 final}{SWD(2014) 95 final}{SWD(2014) 96 final} {SWD(2014) 97 final}{SWD(2014) 98 final}{SWD(2014) 99 final}{SWD(2014) 100 final}
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 72
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове