Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-активно участие на частния сектор за постигането на приобщаващ и устойчив растеж в развиващите се държави
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries
Дата на документа: 13/05/2014
№ на документ: COM(2014) 263
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове