Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers
Дата на документа: 14/05/2014
№ на документ: COM(2014) 259
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове