Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз: единадесети годишен доклад (за отчетната 2012 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union Eleventh annual report (Reporting year 2012)
Дата на документа: 10/03/2014
№ на документ: COM(2014) 127
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове