Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейското кино в цифровата епоха: Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и конкурентоспособносттa
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European film in the digital era: Bridging cultural diversity and competitiveness
Дата на документа: 15/05/2014
№ на документ: COM(2014) 272
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове