Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2010/371/ЕС от 7 юни 2010 г. относно приключването на консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION repealing Decision 2010/371/EU of 7 June 2010 concerning the conclusion of consultations with the Republic of Madagascar under Article 96 of the ACP-EU Partnership Agreement
Дата на документа: 10/03/2014
№ на документ: COM(2014) 145
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове