Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Елементи на стратегия на ЕС за обществената сигурност в Централна Америка и Карибите
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Elements for an EU strategy on public security in Central America and the Caribbean
Дата на документа: 19/05/2014
№ на документ: JOIN(2014) 21
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове