Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директивата за летищните такси
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the Airport Charges Directive
Дата на документа: 19/05/2014
№ на документ: COM(2014) 278
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове