Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Десети доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането му, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. - {SWD(2014) 157 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Tenth report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2013 - {SWD(2014) 157 final}
Дата на документа: 16/05/2014
№ на документ: COM(2014) 280
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове