Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анекси, Придружаващ документа към Годишен доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението - {COM(2014) 280 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Technical annexes Accompanying the document Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application - {COM(2014) 280 final}
Дата на документа: 16/05/2014
№ на документ: SWD(2014) 157
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове