Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - Раздел VII — Комитет на регионите - Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 3 TO THE GENERAL BUDGET 2014 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission - Section VII - Committee of the Regions - Section IX - European Data Protection Supervisor
Дата на документа: 28/05/2014
№ на документ: COM(2014) 329
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове