Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Европейска стратегия за енергийна сигурност - {SWD(2014) 330 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - European Energy Security Strategy - {SWD(2014) 330 final}
Дата на документа: 28/05/2014
№ на документ: COM(2014) 330
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове