Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2010/282/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Австрия
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: COM(2014) 435
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове