Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2010/283/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Белгия
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: COM(2014) 437
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове