Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and Ukraine
Дата на документа: 27/05/2014
№ на документ: COM(2014) 298
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове