Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно приемането на еврото от Литва на 1 януари 2015 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the adoption by Lithuania of the euro on 1 January 2015
Дата на документа: 04/06/2014
№ на документ: COM(2014) 324
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове