Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменение на правила № 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127 на ООН, правилото на ООН за допълнително монтирани устройства за контрол на емисиите (REC) за тежкотоварни превозни средства, както и на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозни средства (R.E.3)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, the UN Regulation on Retrofit Emission Control (REC) devices for heavy duty vehicles and the UN Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3)
Дата на документа: 04/06/2014
№ на документ: COM(2014) 314
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове