Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е еврото - {SWD(2014) 401 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro - {SWD(2014) 401 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: COM(2014) 401
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове