Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2014 national reform programmes and stability programmes for the EURO AREA Accompanying the document Recommendation for a Council recommendation on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro - {COM(2014) 401 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 401
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове