Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Португалия за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Португалия за 2014 г. - {SWD(2014) 423 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Portugal’s 2014 national reform programme and delivering a Council opinion on Portugal’s 2014 stability programme - {SWD(2014) 423 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: COM(2014) 423
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове