Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно напредъка на Албания в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и в областта на съдебната реформа
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Albania’s Progress in the Fight Against Corruption and Organised Crime and in the Judicial Reform
Дата на документа: 04/06/2014
№ на документ: COM(2014) 331
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове