Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ-ЕС, предвиден в Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union with regard to the participation in the CARIFORUM-EU Consultative Committee provided for by the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part
Дата на документа: 03/06/2014
№ на документ: COM(2014) 311
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове