Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пети шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство - 1 ноември 2013 г. — 30 април 2014 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fifth bi-annual report on the functioning of the Schengen area - 1 November 2013 - 30 April 2014
Дата на документа: 26/05/2014
№ на документ: COM(2014) 292
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове