Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки, създаден по силата на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on a position to be taken by the European Union within the Sub-committee on Sanitary and Phytosanitary measures set up by the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, as regards the adoption of its Rules of Procedure
Дата на документа: 26/05/2014
№ на документ: COM(2014) 295
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове