Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2014 national reform programme and stability programme for PORTUGAL Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Portugal’s 2014 national reform programme and and delivering a Council opinion on Portugal’s 2014 stability programme - {COM(2014) 423 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 423
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове