Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма на Испания за реформи за 2014 година и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за 2014 година - {SWD(2014) 410 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Spain’s 2014 national reform programme and delivering a Council opinion on Spain’s 2014 stability programme - {SWD(2014) 410 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: COM(2014) 410
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове