Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ФИНАНСОВ КОМИТЕТ по член 12 от Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE ECONOMIC AND FINANCIAL COMMITTEE under Article 12 of Regulation (EU) No 1210/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 concerning authentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation
Дата на документа: 20/05/2014
№ на документ: COM(2014) 277
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове