Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пети годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.) - {SWD(2014) 165 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013) - {SWD(2014) 165 final}
Дата на документа: 22/05/2014
№ на документ: COM(2014) 288
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове