Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Правни пречки пред свободното движение на средства между институциите в рамките на обособена ликвидна подгрупа
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Legal Obstacles to the Free Movement of Funds between Institutions within a Single Liquidity Sub-Group
Дата на документа: 05/06/2014
№ на документ: COM(2014) 327
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове