Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Стратегия за намаляване на разхода на гориво и на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства - {SWD(2014) 159 final}{SWD(2014) 160 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Strategy for reducing Heavy-Duty Vehicles' fuel consumption and CO2 emissions - {SWD(2014) 159 final}{SWD(2014) 160 final}
Дата на документа: 21/05/2014
№ на документ: COM(2014) 285
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове