Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 6а от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (правилото за 12 дни)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the derogation provided in Article 8(6a) of Regulation (EC) N° 561/2006 of the European Parliament and of the Council (12-day rule)
Дата на документа: 06/06/2014
№ на документ: COM(2014) 337
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове