Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителния налог, дължим от млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (съгласно член 3 от Решение 2003/530/ЕО на Съвета)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL assessing the progress reported by Italy to the Commission and the Council on the recovery of the amount due from milk producers by virtue of the additional levy for the periods 1995/96 to 2001/02 (pursuant to Article 3 of Council Decision 2003/530/EC)
Дата на документа: 06/06/2014
№ на документ: COM(2014) 334
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове