Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за формулиране на позицията, която да бъде застъпена от ЕС на 25-тата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF Revision Committee) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted by the Union at the 25th session of the OTIF Revision Committee as regards certain amendments to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) and to its Appendices
Дата на документа: 05/06/2014
№ на документ: COM(2014) 338
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове