Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма за 2014 г. на БЪЛГАРИЯ придружаващ Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2014 г. - {COM(2014) 403 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2014 national reform programme and convergence programme for BULGARIA Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Bulgaria’s 2014 national reform programme and delivering a Council opinion on Bulgaria’s 2014 convergence programme - {COM(2014) 403 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 403
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове