Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Assessment of the 2014 national reform programme and stability programme for THE NETHERLANDS Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on The Netherlands’s 2014 national reform programme and delivering a Council opinion on The Netherlands’s 2014 stability programme - {COM(2014) 420 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 420
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове