Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма за реформи и конвергентна програма на ДАНИЯ за 2014 г., Придружаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Дания за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентна програма на Дания за 2014 г. - {COM(2014) 405 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2014 national reform programme and convergence programme for DENMARK Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Denmark’s 2014 national reform programme and delivering a Council opinion on Denmark’s 2014 convergence programme - {COM(2014) 405 final}
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 405
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове