Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Union's Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS On the review and update of the first European Community Implementation Plan in accordance with Article 8(4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants - {COM(2014) 306 final}
Дата на документа: 03/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 172
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове