Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Стратегия за намаляване на разхода на гориво и на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства - {COM(2014) 285 final}{SWD(2014) 160 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document A Strategy for Reducing Heavy Duty Vehicles' Fuel Consumption and CO2 Emissions - {COM(2014) 285 final}{SWD(2014) 160 final}
Дата на документа: 21/05/2014
№ на документ: SWD(2014) 159
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове