Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите членки през 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the quality of fiscal data reported by Member States in 2013
Дата на документа: 07/03/2014
№ на документ: COM(2014) 122
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове