Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Макроикономически дисбаланси - Германия 2014 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Macroeconomic Imbalances – Germany 2014
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 78
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове