Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на „Пакета за млякото“ - {SWD(2014) 187 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Development of the dairy market situation and the operation of the "Milk Package" provisions - {SWD(2014) 187 final}
Дата на документа: 13/06/2014
№ на документ: COM(2014) 354
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове